Erdélyi jogélet címmel, elektronikus folyóirat formájában régi-új szakmai fórum indul a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézetének égisze alatt. Régi – mivel olyan az 1907-1918 között megjelenő Erdélyrészi Jogi Közlöny (Erdély első, hiánypótló jogi szakfolyóirata), illetve ennek utóda, az 1942-1944 között megjelenő Erdélyi Jogélet hagyományait is felvállalja. A korabeli célkitűzések értelmében ezek a folyóiratok Erdély jogásztársadalmának kívántak a jogi művelés terjesztésére és fejlesztésére lehetőséget biztosítani – ez pedig az elmúlt száz év több köz- és magánjogi törésvonala után is szükségesnek bizonyul.  Új – mivel a konvergens médiák világában internetes felületen kíván köz- vagy szakmai érdeklődésre számot tartó, rövid, de igényes írásokat közölni: híranyagokat, jogeset kommentárokat, jogszabály értékeléseket, aktuális jogi kérdésekről, európai vagy nemzetközi jogi problémákat, illetve jogtörténeti jellegű anyagokat is tárgyalni.

A szerkesztőbizottság célja az új formátumban is a jogtudomány művelése és fejlesztése a jogász szakma minél szélesebb rétegeinek bevonása által (ebben a 2014-2019 között Jog, Erdély, Európa címmel megjelent intézményi blog gyakorlata is segíti, melynek keretén belül csaknem száz cikk látott napvilágot).

Az Erdélyi jogélet új folyamát a térbeni és módszertani nyitottság elvében mind erdélyi, mind magyarországi és határon túli kutatók, joggyakorlók, akár egyetemi hallgatók számára is szeretnénk dinamikus szakmai fórummá tenni – ennek égisze alatt a szerkesztősége szívesen fogad elemzéseket, jogeset kommentárokat, új jogszabályok ismertetéseit. A cikkek megjelenése folyamatos.

Dr. Kokoly Zsolt, az Erdélyi Jogélet főszerkesztője