ERDÉLYI JOGÉLET

A kolozsvári Erdélyrészi Jogi Közlöny (1907-1918) és a marosvásárhelyi Erdélyi Jogélet (1942-1944) utódaként, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézete által 2019-ben alapított elektronikus folyóirat.

ISSN – hamarosan

Felelős szerkesztő: Dr. Kokoly Zsolt

Szerkesztőbizottság: Dr. Fegyveresi Zsolt (társasági jog, jogtörténet), Dr. Kádár Hunor egyetemi adjunktus (büntetőjog, büntető eljárásjog, sportjog), Dr. Kokoly Zsolt egyetemi adjunktus (európai köz- és magánjog, nemzetközi magánjog), Dr. Székely János egyetemi adjunktus (polgári jog, polgári eljárásjog), Dr. Sztranyiczki Szilárd egyetemi docens (polgári jog, közigazgatási jog), Dr. Vallasek Magdolna egyetemi adjunktus (munkajog), Dr. Varga Attila egyetemi docens (alkotmányjog), Dr. Veress Emőd egyetemi tanár (polgári jog, magánjog-történet).

A szerkesztőség közlésre elfogad rövid elemzéseket, jogeset kommentárokat, új jogszabályok ismertetéseit. A kéziratokat kérjük a felelős szerkesztőnek, Dr. Kokoly Zsoltnak a kokolyzsolt@sapientia.ro e-mail címre eljuttatni.

Az Erdélyi Jogéletben megjelent bármely írás a szerző(k) véleményét tartalmazza és semmiképpen nem értelmezhető a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem hivatalos állásfoglalásaként.

www.jog.sapientia.ro